'

Έργα

Βιομηχανικό κτίριο

Βιομηχανικό κτίριο

 • ορθοφωτοχάρτης περιοχής
 • τρισδιάστατο μοντέλο
 • κατόψεις χώρων
Αποτύπωση υδατορέματος και δημιουργία 3D αναγλύφου

Αποτύπωση υδατορέματος και δημιουργία 3D αναγλύφου

 • Τοπογραφικό οριοθέτησης υδατορέματος
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
Αποτύπωση προϊστορικής ανασκαφής στο λόφο Καστελλίου Χανίων

Αποτύπωση προϊστορικής ανασκαφής στο λόφο Καστελλίου Χανίων

 • Τρισδιάστατο φωτογραμμετρικό μοντέλο χώρου ανασκαφής
 • Κάτοψη χώρου ανασκαφής
 • Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη ανασκαφής
Αποτύπωση πίστας cart και κτιριακών εγκαταστάσεων

Αποτύπωση πίστας cart και κτιριακών εγκαταστάσεων

 • Τρισδιάστατο φωτογραμμετρικό μοντέλο
 • Τοπογραφικό χώρου
Αποτύπωση όψεων, κατόψεων και περιβάλλοντα χώρου Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στα Χανιά.

Αποτύπωση όψεων, κατόψεων και περιβάλλοντα χώρου Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στα Χανιά.

 • Η Ι.Μ. Αγίας Τριάδας με τον περιβάλλοντα χώρο
 • Φωτογραμμετρική όψη πτέρυγας
 • Φωτογραμμετρική όψη πτέρυγας
 • Φωτογραμμετρική όψη πτέρυγας
 • Φωτογραμμετρική όψη οροφής
 • Φωτογραμμετρική όψη
 • τρισδιάστατο μοντέλο από συνδιασμό εναέριων φωτογραφιών και laser scanner
Αποτύπωση Ιερου Ναού Εισοδίων της Θεοτοκου Χανίων

Αποτύπωση Ιερου Ναού Εισοδίων της Θεοτοκου Χανίων

 • Εγκάρσια τομή ναού
 • Βορινή όψη ναού
 • Ορθοφωτοχάρτες όψεων
 • Τρισδιάστατο μοντέλο
Διατηρητέο βιομηχανικό κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα στη συνοικία Ταμπακαριά των Χανίων

Διατηρητέο βιομηχανικό κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα στη συνοικία Ταμπακαριά των Χανίων

 • Ορθοφωτοχάρτης συγκροτήματος με χρήση Laser scanner
 • όψη/τομή κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner
 • όψη κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner
 • όψη κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner
espa banner