Διατηρητέο βιομηχανικό κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα στη συνοικία Ταμπακαριά των Χανίων

Διατηρητέο βιομηχανικό κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα στη συνοικία Ταμπακαριά των Χανίων

Ορθοφωτοχάρτης συγκροτήματος με χρήση Laser scanner

Ορθοφωτοχάρτης συγκροτήματος με χρήση Laser scanner

όψη/τομή κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner

όψη/τομή κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner

όψη κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner

όψη κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner

όψη κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner

όψη κτιριακού συγκροτήματος με χρήση Laser scanner
espa banner