Αποτύπωση προϊστορικής ανασκαφής στο λόφο Καστελλίου Χανίων

Αποτύπωση προϊστορικής ανασκαφής στο λόφο Καστελλίου Χανίων

Τρισδιάστατο φωτογραμμετρικό μοντέλο χώρου ανασκαφής

Τρισδιάστατο φωτογραμμετρικό μοντέλο χώρου ανασκαφής

Κάτοψη χώρου ανασκαφής

Κάτοψη χώρου ανασκαφής

Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη ανασκαφής

Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη ανασκαφής
espa banner