Τοπογραφικά Διαγράμματα

Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του γραφείου. Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις πραγματοποιούνται με σύγχρονα μέσα, μεθοδολογίες και ακρίβεια, και τα διαγράμματα συντάσσονται βάσει όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εκάστοτε χρήση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Συμβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησιών μεταβιβάσεων κ.α.
 • Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών
 • Κατατμήσεις – συνενώσεις γηπέδων
 • Έκδοση οικοδομησιμότητας
 • Οριοθέτηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών
 • Καθορισμός αιγιαλού & παραλίας
 • Πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού- προσκύρωσης
 • Πράξη εφαρμογής
 • Διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Διάγραμμα εφαρμογής
 • Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη υδραυλικών μελετών, μελετών οδοποιίας, αρχιτεκτονικών μελετών, στατικών μελετών, γεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών κλπ
 • Μελέτες κτηματογράφησης
 • Εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων)
Τοπογραφικά Διαγράμματα
espa banner