Επίγειες και Eναέριες Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές

Η επιχείρηση διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της φωτογραμμετρίας, δηλαδή στη διαδικασία λήψης φωτογραφιών, εναέριων και επίγειων και στη μετέπειτα επεξεργασίας τους σε κατάλληλο λογισμικό για την παραγωγή ορθοεικόνων, ορθοφωτοχαρτών, τοπογραφικών υποβάθρων και τρισδιάστατων μοντέλων των αποτυπωμένων επιφανειών.

  • Επίγειες και Eναέριες Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές

Στην περίπτωση μεγάλων επιφανειών ή απρόσιτων εκτάσεων ή κτιρίων, η βέλτιστη μεθοδολογία αποτύπωσης είναι αυτή της εναέριας φωτογραμμετρίας UAV. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εναέριων πτήσεων πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο χειριστή ο οποίος διαθέτει την ανάλογη άδεια χειριστή και την αντίστοιχη πιστοποιημένη ικανότητα χειρισμού πτητικών μέσων. Το αποτέλεσμα της μεθόδου είναι ένα σύνολο ορθοανηγμένων αεροφωτογραφιών.

Επίγειες και Eναέριες  Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές
espa banner