Υδραυλικές – Συγκοινωνιακές – Μελέτες Οδοποιίας

 • Υδραυλικές – Συγκοινωνιακές – Μελέτες Οδοποιίας

Το γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών όπως:

 • Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
 • Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ομβρίων Υδάτων
 • Αντιπλημμυρικά Έργα και Διευθετήσεις – Οριοθετήσεις Ποταμών
 • Υδρολογικές μελέτες
 • Αποχέτευση – Αποστράγγιση Έργων Οδοποιίας
 • Υδραυλικές προσομοιώσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς
 • Λοιπά έργα υδραυλικής
 • Οδικά έργα
 • Γέφυρες και σήραγγες
 • Κυκλοφοριακές μελέτες
 • Μελέτες σήμανσης και ασφάλειας
Υδραυλικές – Συγκοινωνιακές – Μελέτες Οδοποιίας
espa banner