Δηλώσεις Κτηματολογίου

Επιπλέον, το γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, και συγκεκριμένα, όλες τις εργασίες που απαιτούνται όπως αποτύπωση ορίων ακινήτων, αναζήτηση τίτλων ιδιοκτησίας ή λοιπών εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τέλος την ψηφιακή ή αναλογική υποβολή δήλωσης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

Δηλώσεις Κτηματολογίου
espa banner