Αποτυπώσεις Κτιρίων και Μνημείων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την λεπτομερή αποτύπωση εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, πολύπλοκων κτιριακών εγκαταστάσεων, αρχαιολογικών μνημείων και βιομηχανικών μονάδων όπως μοναστήρια, ναούς, ξενοδοχεία, ανασκαφές, κτλ.

Το κτίριο σαρώνεται εσωτερικά και εξωτερικά με χρήση Laser scanner Faro Focus 3D X130 σε συνδυασμό με φωτογραμμετρικές μεθόδους ώστε να παραχθεί ένα νέφος σημείων, το οποίο είτε επεξεργάζεται μέσω των εφαρμογών BIM ώστε να εξαχθεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο είτε χρησιμοποιείται για την εξαγωγή 2Δ σχεδίων.
Η παραπάνω μεθοδολογία αποτύπωσης είναι η πλέον αποτελεσματική για περιπτώσεις πολύπλοκων κτιριακών εγκαταστάσεων παρέχοντας μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα στο χρόνο εκπόνησης του έργου.

Αποτυπώσεις Κτιρίων και Μνημείων
espa banner